Krótko o fletach

Flet prosty jest instrumentem dętym, należy do grypy instrumentów dętych drewnianych.

Jest jednym z najprostszych i najbardziej popularnych instrumentów muzycznych. Historia fletów sięga starożytności, ale okres upowszechnienia fletów i rozkwitu muzyki fletowej przypada na epokę baroku.

Flety proste, w zależności od rodzaju, mają dwa dźwięki podstawowe: C lub F. Oznacza to, że niektóre rodzaje fletów są instrumentami transponującymi. Więcej o transpozycji w artykule o instrumentach transponujących.

Flet prosty występuje w pięciu podstawowych odmianach. Różnią się od siebie wielkością, brzmieniem oraz skalą instrumentu. Są to:

  • sopranino – skala: od f1 do g3
  • sopranowy – skala: od c1 do d3
  • altowy – skala: od f do g2
  • tenorowy – skala: od c do d2
  • basowy – skala: od F do g1

Flety proste mają także dwa odmienne rodzaje palcowania i układu otworów na instrumencie. Są to:

  • Palcowanie angielskie z pojedynczymi otworami na 4 i 5 palec prawej ręki.
  • Palcowanie barokowe zwane też niemieckim z podwójnymi otworami na 4 i 5 palec prawej ręki.

Ludzie piszą o Krótko o fletach

  1. Pingback: Krótko o fletach « panu.pl