Elementy dzieła muzycznego

Elementy muzyki – elementy porządkujące materiał dźwiękowy będący tworzywem utworów muzycznych. W wyniku współistnienia i współdziałania wszystkich elemntów muzyki, każde dzieło uzyskuje swój indywidualnych kształt.

  • Melodia – wyznacza następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania.
  • Rytm – rytm odpowiada za organizację rozmieszczenia dźwięków w czasie.
  • Dynamika – reguluje natężenie dźwięku czyli po prostu jego głośność
  • Tempo – inaczej agogika, określa szybkość wykonywania utworu,
  • Artykulacja – określa sposób wydobywania dźwięku,
  • Harmonia – porządkuje współbrzmienia dźwięków w utworze,
  • Kolorystyka – określa barwę dźwięku.

Ludzie piszą o Elementy dzieła muzycznego

  1. Pingback: Elementy dzieła muzycznego « panu.pl