A wczora z wieczora…..

Kolęda “A wczora z wieczora” …. ale dzisiaj tylko nagranie….

Aranżacja powstała pierwotnie jako tzw. półplayback i w zamyśle dedykowana jest do wykonań z wokalistą i chórkiem. Przygotowałem ją z okazji zbliżających się wydarzeń około świątecznych ale pomyślałem, że po dodaniu partii fletu altowego można to pokazać światu jako wprawkę na flecik…

Opracowanie jest bardzo intuicyjne, zapraszam więc do wspólnego grania metodą “ze słuchu”. Na pewno potrafisz zagrać melodię  kolędy i wpasować się w moje wykonanie.

Miłego słuchania i grania

A wczora z wieczora

A wczora z wieczora, a wczora z wieczora
z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.
Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:
Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.

Boga prawdziwego,
nieogarnionego.
Za wyrokiem Boskim,
w Betlejem żydowskim.

Pastuszkowie mali
w polu wtenczas spali,
gdy Anioł z północy
światłość z nieba toczy.

Chwałę oznajmując,
szopę pokazując,
chwałę Boga tego,
dziś nam zrodzonego.

Informacja o kolędzie:

(na podstawie wikipedii)
A wczora z wieczora  to barokowa kolęda nieznanego autorstwa. Jej pierwszy zapis znany jest z “Symfonii anielskich abo Kolęd mieszkańcom ziemskim od muzyki niebieskiej wdzięcznym okrzykiem na Dzień Narodzenia Pańskiego zaśpiewanych” Jana Żabczycy, na pozycji szesnastej. Tom przechowywany jest w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Powyższy zbiór był wydawany w latach późniejszych pod nazwiskiem Jana Karola Dachnowskiego. Nie zachowały się oryginalne nuty do kolędy. W związku z tym zastosowano kontrafakturę, na potrzebę tego utworu o charakterze religijnym używano melodii piosenki świeckiej (ręczne zapiski z “Symfonii…” wskazują na śpiewanie kolędy jak piosenkę “A będziesz mnie bijał”). Ksiądz Michał Marcin Mioduszewski w “Pastorałkach i kolędach” z 1843 r. zamieścił trzy różne melodie do kolędy. Dziś przyjęta melodia jest bardzo podobna do zapisu ks. Jana Siedleckiego w “Śpiewniczku” z 1908 r. Tekst “A wczora z wieczora” został zapisany w formie 15 zwrotek. Istnieje też wariant kolędy pochodzący z Mazowsza oraz zapis kolędy opisany jako odkryty i spisany w Bóbrce nad Zalewem Myczkowieckim przezOskara Kolberga.

#BożeNarodzenie #Kolędy