Kolęda "Gdy śliczna Pannay" w opracowaniu na dwa flety proste - Łatwe utwory na flet prosty