Kolęda "Wśród nocnej ciszy" w opracowaniu na dwa flety proste - Łatwe utwory na flet prosty