Hymn państwowy Ukrainy

Hymn państwowy Ukrainy

 

Autorem pierwotnego tekstu hymnu państwowego Ukrainy  jest Pawło Czubyński, etnograf i poeta z Kijowa, zesłaniec. Tekst powstało w 1862 roku a muzykę roku skomponował w 1863 roku greckokatolicki ksiądz i kompozytor Mychajło Werbycki. Pierwotnie była to pieśń do sztuki teatralnej „Zaporożcy”. Według Feliksa Konecznego tekst  utworu wzorowany był na słowach Mazurka Dąbrowskiego, pieśni Legionów Polskich we Włoszech, napisanej przez Józefa Wybickiego, który od 1927 roku jest hymnem Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas rewolucji w 1917 roku utwór został oficjalnie przyjęty jako hymn Ukrainy. W okresie włączenia Ukrainy w struktury ZSRR pieśń była zabroniona. W 1992 roku Parlament Ukraiński przyjął jedynie melodię hymnu a jego tekst miał być ustalony odrębną ustawą. Powołana komisja konkursowa uznała jednak, że żadna z proponowanych wersji nie jest odpowiednia dla hymnu i dlatego na wniosek prezydenta Łeonida Kuczmy za słowa hymnu przyjęto pierwszą zwrotkę z nieco zmienionym refrenem wiersza Czubyńskiego. Ostateczną uchwałę w tej sprawie podjęto dopiero po siedmiu latach, w roku 2003. Kontrowersje dotyczyły m.in. podobieństwa początkowych słów hymnu:

Jeszcze Ukraina nie umarła…

do hymnu Polski:

Jeszcze Polska nie zginęła….

Wspomniana zmiana treści pierwszej zwrotki polegała na zastąpieniu nazbyt pesymistycznych słów

Szcze ne wmerła Ukrajiny ni sława, ni wola

słowami

Szcze ne wmerła Ukrajiny i sława, i wola

(tzn. zamiast „Nie umarła jeszcze Ukraina, ani chwała, ani wolność” wersja „Nie umarły jeszcze Ukrainy i chwała, i wolność”).  Zwrotki drugiej, wobec wspomnianych kontrowersji, jak również trzeciej w oficjalnych wykonaniach hymnu nie używa się, poprzestając na zwrotce pierwszej i dwukrotnym refrenie.

(opis na podstawie wikipedii)

Zapis nutowy hymnu państwowego Ukrainy. Opracowanie na dwa flety - początkowe dziewięć taktów.

Klikając w poniższe linki możesz pobrać nuty hymnu Ukrainy: